Διανομή Αγαθών

Οι Γέφυρες διανέμουν δωρεάν ρούχα, τρόφιμα και άλλα είδη σε οικογένειες προσφύγων που δεν υποστηρίζονται από άλλες οργανώσεις. Άτομα και οικογένειες μπορούν να πάρουν έναν συγκεκριμένο αριθμό αγαθών κάθε φορά, διαλέγοντας μόνοι τους εκείνα που θέλουν, από αυτά που βρίσκονται στους χώρους διανομής των Γεφυρών.

Παραπομπές σε Άλλες Υπηρεσίες

​Οι Γέφυρες παρέχουν διάφορες υπηρεσίες, κάνουν παραπομπές για άτομα που δεν έχουν καταγραφεί, για αιτούντες άσυλο και για πρόσφυγες, σε θέματα που αφορούν τη στέγαση, το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ, τις κάρτες ΜΕΤΡΟ, της οικονομικής ενίσχυσης με κάρτα και των εγγραφών σε σχολεία. Εκτός των άλλων, οι Γέφυρες βοηθούν στον προγραμματισμό ιατρικών ραντεβού σε δημόσια νοσοκομεία.

Εν κατακλείδι, οι Γέφυρες προσπαθούν να βοηθήσουν μεμονωμένα άτομα και οικογένειες προσφύγων να απαντήσουν στο ερώτημα: “Πώς να ζήσω στην Ελλάδα;”

Συμβουλευτική και Κοινωνική Φροντίδα

Οι Γέφυρες παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εκείνους που επιθυμούν να βρουν ένα ασφαλές μέρος, όπου να μπορούν να αισθανθούν ότι κάποιος τους ακούει, ώστε να αρχίσουν να επεξεργάζονται όλα αυτά που τους έχουν συμβεί, το ταξίδι και τις δυσκολίες. Το προσωπικό απαρτίζουν έμπειροι σύμβουλοι και κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται με μεμονωμένα άτομα και οικογένειες καθημερινά ώστε να διασφαλίσουν όχι μόνο την κάλυψη των φυσικών και πνευματικών τους αναγκών αλλά και των ψυχολογικών.

Νομική Πληροφόρηση

Οι Γέφυρες ενεργούν ως συνήγοροι των προσφύγων. Το προσωπικό στις Γέφυρες είναι διαθέσιμο καθημερινά να κάνει συναντήσεις με πρόσφυγες για να συζητήσει τα προσωπικά τους ζητήματα και να τους βοηθήσει να διεκδικήσουν τα νόμιμα δικαιώματα που έχουν. Παρέχουν νομική πληροφόρηση και πρόσβαση στις κατά τόπους Υπηρεσίες Ασύλου στην Ελλάδα.

Συνεντεύξεις μέσω Skype

Οι Γέφυρες είναι μια αναγνωρισμένη από την Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου, Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, που βοηθά άτομα χωρίς χαρτιά να κάνουν Skype και να συνδεθούν με τα κατά τόπους γραφεία ασύλου, καθώς δηλώνουν και επίσημα την επιθυμία τους να αιτηθούν άσυλο στην Ελλάδα.