ΔΩΡΕΑ

ΔΩΡΕΑ

Μέσω των δωρεών σας, οι Γέφυρες αποκτούν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν πάνω από 8500 άτομα και οικογένειες κάθε χρόνο.
Συνεχίζουμε να βοηθάμε αυτούς που ζητούν άσυλο στην Ελλάδα με τη δυνατότητα που μας δίνουν οι γενναιόδωροι δωρητές μας. Οι δωρεές μας βοηθούν να λειτουργούμε με 2 κυρίως τρόπους -
 
1. Παρέχουμε φαγητό, ρούχα, παραπομπές για στέγαση, νομική πληροφόρηση, ψυχολογική υποστήριξη και γενικά βοήθεια στη διαδικασία της ενσωμάτωσης.
2. Πρόσληψη προσωπικού που βοηθά όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους, σεβόμενοι την αξιοπρέπεια του ατόμου, έτσι ώστε κάθε ένας που μπαίνει στις ΓΕΦΥΡΕΣ να αισθάνεται ότι τον αντιμετωπίζουν ως άνθρωπο και όχι ως αριθμό.
Μέσω των δωρεών σας, οι Γέφυρες αποκτούν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν πάνω από 8500 άτομα και οικογένειες κάθε χρόνο.
Συνεχίζουμε να βοηθάμε αυτούς που ζητούν άσυλο στην Ελλάδα με τη δυνατότητα που μας δίνουν οι γενναιόδωροι δωρητές μας. Οι δωρεές μας βοηθούν να λειτουργούμε με 2 κυρίως τρόπους -
 
1. Παρέχουμε φαγητό, ρούχα, παραπομπές για στέγαση, νομική πληροφόρηση, ψυχολογική υποστήριξη και γενικά βοήθεια στη διαδικασία της ενσωμάτωσης.
2. Πρόσληψη προσωπικού που βοηθά όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους, σεβόμενοι την αξιοπρέπεια του ατόμου, έτσι ώστε κάθε ένας που μπαίνει στις ΓΕΦΥΡΕΣ να αισθάνεται ότι τον αντιμετωπίζουν ως άνθρωπο και όχι ως αριθμό.